Dagboken för Högbystoppet

Stationsombyggnad!

2011-03-25

Två till tre killar var här första veckan och grävde gropar. Upp kom en massa slang och konstiga kopplingar. De fixade och skyltade om "Ursäkta röran", vi kan bara hålla med!

När allt var blottat för dagsljus började sen omkopplingar och bortkopplingar av våra pumpar. Vi fick nya pumpar, två stora pumpar, med möjlighet till att tanka på fyra sidor. Var och en sköter sig själv, mycket bra! Dessutom sattes de nya pumparna dit med slangarna mot ytterkanterna i stället för mot mitten. Förhoppningsvis kommer detta tilltag att underlätta allas vår tankning i sommar då det är mycket folk på ön. Så är tanken i alla fall och den tror vi på!

De nya pumparna är mycket fina och det kommer när allt är klart vara möjligt att tanka 95 oktan, E85 (etanol) och diesel, I ALLA PUMPARNA, dessutom är dieselplatserna till både för bilar och lastbilar. Mycket bra! Härligt OKQ8!

Vi ser fram emot dagen då allt kommer vara klart!